جزئیات کامل پرداخت حقوق، مزایا و حق ماموریت‌ها

یکشنبه, خرداد ۲۸, ۱۳۹۱ انتشار شده توسط

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اظهار کرد: به استناد بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، هیات وزیران میزان ضریب افزایش حقوق، عیدی، پاداش و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم را تعیین کرد.

ادامه مطلب»